Category Archives: Sthothra and Manthra

නවග‍්‍රහ ස්තෝත‍්‍රම් नवग्रह स्तोत्रं


http://www.youtube.com/get_player
ජපාකුසුම සංකාශං – කාෂ්‍යපේයං මහාද්‍යුතිං, තමෝරං සර්ව
පාපාග්ණං – දිවාකරං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්


දදිශංඛ තුෂාරාහං – ක්‍ෂීරෝදාර්නව සම්භවං, නමාමි ශෂිණං සෞම්‍යං –
ශම්භෝර් මකුටභූෂණං


ධරණී ගර්භ සම්භූතං – විද්‍යුත් කාන්ති සම්ප‍්‍රභං, කුමාරං
ශක්ති හස්තං ච – තං මංගලං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්


පියංගු කලිකාශ්‍යාමං – රූප්නෝ ප‍්‍රතිමං බුධං, සෞම්‍යං සෞම්‍ය
ගුණෝපේතං – තං බුධං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්


දේවානං ච සෘෂිණාං ච – ගුරුං කාඤ්චන සන්නිභං, බුද්ධි භූතං
ත‍්‍රිලෝකේෂං – තං නමාමි වෘහස්පතිං


හිමකුන්ද මෘණාලාභං – දෛත්‍යනං පරමං ගුරුං, සර්වශාස්ත‍්‍රං
ප‍්‍රචක්තාරං – භාර්ගවං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්


නීලාඤ්ජන සමාභාෂං – රවිපුත‍්‍රං යමාග‍්‍රජං, ඡායා මාර්තණ්ඩ
සම්භූතං – තං නමාමි ශනෛවරං


අර්ධකායං මහාවීරං – චන්ද්‍රාදිත්‍ය විමර්ධනං, සිංගිකා ගති
සම්භූතං තං – රාහු ප‍්‍රණමාම්‍යහං


පලාෂ පුෂ්ප සංකාශං – තාරකා ග‍්‍රහ මස්තකං, රෞද්‍රං
රෞද්‍රාත්මකං – ඝෝරං තං කේතු ප‍්‍රණමාම්‍යහං

Advertisements

ග‍්‍රහ අපල හා බලි ශාන්තිකර්ම


විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් උගන්වන ඇතැම් විෂය ධාරාවන් දෙස බැලීමේ දී පෙනී යන කරුණු කිහිපයක් ඇත. ඉන් පළමු කරුණ නම්, පදනම් විෂය බැහැරක තබා අනු විෂයයක් ප‍්‍රධාන ධාරාවක් වශයෙන් ගෙන කරනු ලබන ඉගැන්වීමයි. නමුත් ඊට ද සාධාරණ හේතු දැක්විය හැකිය. ඒ නම්, අනු විෂය ධාරාව තවත් ප‍්‍රධාන විය ධාරාවක අනු විෂයයක් වශයෙන් පැවතීමයි. 
සෞන්දර්යය කලා විශ්ව විද්‍යාලයේ ක‍්‍රියාත්මක බලි ශාන්තිකර්මය නැමති විෂය උදාහරණයක් වශයෙන් ගත හොත් එය උඩරට, පහතරට හා සබරගමු යන නර්තන විෂය ධාරාවේ ශාන්තිකර්ම කොටසට අයත් විෂයයක් වශයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වීම නිසා එය වෙනමම විෂය ධාරාවක් වශයෙන් එහි ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. 
නමුත් මෙහි පවතින මූල සත්තාව දෙස බැලීමේ දී පෙනී යන කරුණක් ඇත. ස්වභාව විද්‍යාව නැතහොත් ස්වභාව ධර්මයෙහි පවතින පුද්ගල කර්ම ශක්තිය මත ඊට අනුරූප වන විපාකයන් පුද්ගලයාට බලපාන කාල වකවානු විශ්වයේ පවතින ග‍්‍රහ වස්තූන්ගේ නාමයන් අනුව හඳුනාගැනීමට ජ්‍යොතිෂ විෂයයෙන් පිටිවහලක් ලැබෙයි. ඒවා නව ග‍්‍රහයින් යනුවෙන් පෙන්වා ඇති අතර එම නව ග‍්‍රහයින් මෙසේය. 
1. රවි 
2. චන්ද්‍ර
3. කුජ 
4. බුධ 
5. ගුරු 
6. ශුක‍්‍ර 
7. ශනි 
8. රාහු 
9. කේතු යනුවෙන් දක්වා ඇත. 
නමුත් පුද්ගල කර්ම ශක්තිය මත ඊට අනුරූප වන විපාකයන් පුද්ගලයාට බලපාන කාල වකවානු මැණ ගැනීමේ දී පුද්ගලයාට මෙම නව ග‍්‍රහයින් බලපානු ලබන ආකාරය විවිධය. එහි දී විංශෝත්තරී මහ දශා අනුරූප වන ආකාරයට කරන ලබන වර්ගීකරයක් දැකගත හැකිය. මෙම විංශෝත්තරී මහ දශා වර්ගීකරණයේ දී නව ග‍්‍රහයින්ගේ අනුපිළිවෙල මදක් වෙනස් අයුරින් දක්වා ඇත. 

1. රවි වර්ෂ 06 
2. චන්ද්‍ර වර්ෂ 10 
3. කුජ වර්ෂ 07 
4. රාහු වර්ෂ 18 
5. ගුරු වර්ෂ 16 
6. ශනි වර්ෂ 19 
7. බුධ වර්ෂ 17 
8. කේතු වර්ෂ 07 
9. ශුක‍්‍ර වර්ෂ 20 
එකතුව වර්ෂ 120 
පුද්ගලයාගේ පරම ආයුෂ වර්ෂ 120ක් වන අයුරින් සකස් කොට ඇති මෙම වර්ගීකරණයෙහි දී ඒ ඒ ග‍්‍රහයින්ගේ දශා කාලයන්හි මුල මැද අග යන කාලවල දී ඒ ඒ ග‍්‍රහයින්ගේ උප්පත්ති කේන්ද්‍රයේ තැන්පත් වූ රාව්‍යාදී නව ග‍්‍රහයින්ගේ බල දුබලතා අනුව මෙම ත‍්‍රිකාලයන්හි අපල ඇති වෙත්. 
මෙසේ ඇතිවන අපල දුරු කර ගැනීම සඳහා පැරණි සෘෂි ක‍්‍රමවේදයන්ට අනුව සකස් කරන ලද බලි ශාන්තිකර්ම රැසක් ගෙනහැර දක්වා ඇත. පුද්ගල කර්ම ශක්තිය මත ඊට අනුරූප වන විපාකයන් පුද්ගලයාට බලපාන කාල වකවානු මැණ ගැනීමේ දී පුද්ගලයාට මෙම නව ග‍්‍රහයින් බලපානු ලබන ආකාරය අනුව මෙම බලි ශාන්තිකර්ම මොනවාදැයි තොරාගැනීම මනා ප‍්‍රාගුණ්‍යයෙන් යුතු බලි ඇදුරා සමත් වෙයි. 
පුරාතනයෙහි බලි ඇදුරන් ජ්‍යොතිෂය, වෙදකම, මන්ත‍්‍ර ශාන්ත‍්‍රය, කාව්‍යකරණය, ශාන්තිකර්ම හා ශාන්තිකර්මයන් සිදු කිරීමේ දී අනුගමනය කරන නර්තනය ආදී හසල ශිල්ප රැුසක් දැන සිටි වියත් පිරිසක් වශයෙන් කටයුතු කරන ලදී. 
අද අවාසනාවකට මෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් කරගෙන යනු ලබන විෂය විශේෂීකරණ පිළිවෙත් හේතුවෙන් මෙම විෂයයන් එකිනෙකට වෙනස් හා එකිනෙකට කිසිදු සබඳතාවන්ගෙන් තොර හුදකලා විෂය ධාරාවන් බවට පත් වී ඇත. නමුත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වශයෙන් ශාස්ත‍්‍රීය විෂය පර්යේෂණාගාරයක් වන විශ්වවිද්‍යාලය තුළ මෙම තත්වය සකසාගැනීමට වෙර දරන බවක් පෙනීම ශාස්ත‍්‍ර උන්නතිකාමී ශාස්ත‍්‍රඥයින්ගේ පැසසුමට ලක්වන කරුණක් හැටියට පෙන්වාදිය හැකිය. 
ඉහත පෙන්වාදුන් ආකාරයෙන් පුද්ගල කර්ම ශක්තියේ අනුරූප විපාක හා ඒවා බලපාන කාලවකවානු අනුව සැකසී ඇති ග‍්‍රහ බල දුබලතා මත ඇතිවන අපල දුරු කර ගැනීම සඳහා පැරණි සෘෂි ක‍්‍රමවේදයන්ට අනුව සකස් කරන ලද බලි ශාන්තිකර්ම මෙසේ පෙන්වාදිය හැකිය. නමුත් ”ශාන්ති ප‍්‍රදීප” නම් වූ කෘතියෙහි මීට මදක් වෙනස් ආකාරයට බලි නියමය දක්වා තිබේ. 
1. රවි වර්ෂ 06 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් ත‍්‍රිභුවන යක්‍ෂයා, ඕං කාලි යක්‍ෂණී
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා සිරිකොත් බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා වර්ෂාධිපති බලිය
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා අභය කළ්‍යාණ බලිය 

2. චන්ද්‍ර වර්ෂ 10 

අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් වජ‍්‍ර යක්‍ෂයා, ෙභෙරව කාලි යක්‍ෂයා 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා කාලමෘත්‍යු බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා ශාන්ති මංගල බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා ශුභ මංගල බලිය 
3. කුජ වර්ෂ 07 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් භූත යක්‍ෂයා, සෝනදන්ත යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා භූම නාග බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා මහසොප් මංගල බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා මේෂ රකුසු බලිය 
4. රාහු වර්ෂ 18 අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් අසුර යක්‍ෂයා, අසුර කාලි යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා අසුරගිරි රාක්‍ෂ බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා නාග රාක්‍ෂ බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා සුට රකුසු බලිය 
5. ගුරු වර්ෂ 16 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් අභිමාන යක්‍ෂයා, නීලකණ්ඨී යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා වර්ෂාධිපති බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා අභය කළ්‍යාණ බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා විෂ්ණු රූප බලිය 
6. ශනි වර්ෂ 19 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් අවර යක්‍ෂයා, අවරගිරි යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා දශ ක්‍රෝධ බලිය බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා නිළඟ රාක්‍ෂ බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා ගෞඩි රාක්‍ෂ බලිය 
7. බුධ වර්ෂ 17 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් බඹ යක්‍ෂයා, ගිණිකණ්ඨී යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා වර්ෂාධිපති බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා පඤ්චයන්ත‍්‍ර බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා දේව කළ්‍යාණ බලිය 
8. කේතු වර්ෂ 07 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් භද්‍රා යක්‍ෂයා, භද්‍රකාලි යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා බ‍්‍රහ්මරූප බලිය 
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා පක්‍ෂුවන් රාක්‍ෂ බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා නිළඟ රාක්‍ෂ බලිය 
9. ශුක‍්‍ර වර්ෂ 20 
අපල ඇති කරන අමනුෂ්‍යයින් මල්ලෝදර යක්‍ෂයා, මහේශ්වර යක්‍ෂණී 
 • මුල් කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා දේව මංගල බලිය
 • මැද කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා ශුභ මංගල බලිය 
 • අග කොටසේ ඇතිවන අපල සඳහා අත්ත කළ්‍යාණ බලිය 
මෙම බලි ශාන්තිකර්ම පැවැත්වීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු තවත් දෑ රැුසක් වෙයි. එනම්, ඒ ඒ බලි ශාන්තිකර්මවල දී පිහිට පැතිය යුතු දෙවිවරු කවරහු ද යන්න, ග‍්‍රහ දාන, ස්නානයට ඖෂධ, පූජා කළ යුතු මල්, පැළඳිය යුතු පාෂාණ, පැළඳිය යුතු ලෝහ, පැළඳිය යුතු යන්ත‍්‍ර හා පූජාකටයුතු වෘක්‍ෂයන් ආදියයි. 
මේවා පිළිබඳ ඉදිරි ලිපියකින් විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න. 
එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත 0714161082/wasantha2010@gmail.com

ධ්වනිය, ශබ්ධ විද්‍යාව හා ශාන්තිකර්ම


අප අවධානය පළමුවෙන්ම ලෝක සත්වයා වෙත යොමු කරමු. ලෝක සත්වයා ගණයෙහි ලා මේ පෘථිවි තලයේ වාසය කරන සෑම සත්වයෝම ඇතුළත් වෙති. මේ ලෝක සත්වයාගේ ස්වභාවය විමසීමේ දී බුදුරදුන් පෙන්වා දුන් පරිදි ඔවුහු ‘සුඛකාමා – දුක්‍ඛ පටික්‍කූලා’ ගණයට වැටෙන්නෝ වෙති. සැපය පමණක් සොයමින් දුක පිළිකෙව් කරන සමාජයක සාමාජිකයන් වශයෙන් නිරන්තර සැප සොයමින් දුක්ඛ දෝමනස්සයන් බැහැර කිරීමට වෙර දරති. ඒ අතරම දුක්ඛ දෝමනස්සයන් බැහැර කිරීම සඳහා නව සොයාගැනීම් ද කරති. එම සොයාගැනීම් සඳහා විවිධ විධික‍්‍රම උපයෝග කරමින්, විවිධ වූ විෂය ක්‍ෂේත‍්‍රයන් ඔස්සේ ක‍්‍රියාත්මක වෙති.

මේ අතර ඇතමෙක් දුක ප‍්‍රතික්‍ෂේප කිරීමට විවිධ මාධයයන් උපයෝග කරගනිමින් සිටිනා බව පැහැදිළි සත්‍යයකි. ඇතමෙක් තාක්‍ෂණය ඒ සඳහා භාවිත කරයි. දැඩි අවු රශ්මියෙන් යුතු දිනයක පවතින දාහය නිවා ගැනීම සඳහා තාක්‍ෂණය උපයෝග කරමින් නිපදවන ලද විදුලිපංකාව භාවිත කරයි. තවත් තෙකෙනෙක් ඒ සඳහා විදුලියෙන් ක‍්‍රියා කරවන වතුර මලක් අසළට විත් හිඳියි.

තවත් අයෙක් දුක පිළිකෙව් කිරීම සඳහා ආගම දහම වෙත නැඹුරු වන බව දැක ගත හැකිය. ආධ්‍යාත්මක සුවය තුළින් පුද්ගල ශරීරගත සියළු දොස් නැතිකිරීමට ඔවුහු සමත් වෙති.

මේ අතර අනාදිමත් කාලයක සිට ලෝකයේ මූල ධාතූන් සහ ලෝකයේ ශක්තීන් කෙරෙහි විශේෂයෙන් මිනිසාගේ අවධානය යොමු විය. මෙසේ විවිධ මාවත් වෙත යොමු වූ මිනිසා විසින් සොයාගනු ලැබූ ශක්තීන් අතුරෙන් මිනිසාගේ සවනේන්ද්‍රිය පාදක කරගත් ශබ්ධය නැතහොත් ධ්වනිය ප‍්‍රධාන ස්ථානයක් ගනී.

සවන නැතහොත් කණ ධ්වනිය සඳහා ද්වාරයක් ලෙස ග‍්‍රාහකයක් ලෙස භාවිත කරයි. මේ අතර පුද්ගලයාගේ මුඛය නැතහොත් කට ධ්වනි නිශ්පාදනාගාරයක් නැතහොත් ධ්වනි නිශ්පත්ති ස්ථානයක් වශයෙන් පෙන්වා දිය හැකිය. මුඛයෙන් උපදනා සියළු ශබ්ධ, ධ්වනි ගුණයෙන් යුක්තය.

ඇත්තෙන්ම ශබ්ධය එකකි. ධ්වනිය අනෙකකි. ශබ්ධයේ දී ඇතිවන්නේ චලනයක් සමග ඇතිවන ශක්තියකි. මෙම ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය ලෙස සරලව පෙන්වාදිය හැකිය. එම ශක්තියෙහි ධ්වනි ග‍්‍රාහකයට හසුවන සංඥාව ධ්වනි ගුණය ලෙස පෙන්වාදිය හැකිය.

පහත රූප සටහනෙහි දැක්වෙන්නේ ඉහත සඳහන් කරන ලද චලනයන් මුඛයේ සිදුවන ස්ථරයන්ය. මෙම ස්ථරයන්හි ඇති පේශීන්ගේ චලනයන් හේතුවෙන් උපදනා විද්‍යුත් ශක්තීන් වාතයට මුසුවීමේ දී ධ්වනි ගුණයෙන් යුක්තව බිහිවෙයි.

මේ සමග වන ධ්වනි ගුණය පුද්ගල අවශ්‍යතා අනුව විවිධ වූ රටාවන් ඇසුරු කරමින් නිපදවයි. එම විවිධ රටාවන් පුද්ගලයාගේ සවනේන්ද්‍රිය ඇසුරු කරමින් ස්නායු අවේගයන් මගින් මනසට ලබාදෙන සංඥාව අනුව පුද්ගලයා ධ්වනිය අර්ථවත් කර ගනියි.

මෙසේ ධ්වනිය නැතහොත් ශබ්ධය මුල්කර සමස්ථ ලෝකය අරුත් ගන්වා ඇත. එය වෙනත් අයුරකින් පවසන්නේ නම්, ලෝකයේ සියළු සවිඥාණික හා අවිඥාණික ද්‍රව්‍යයන් හෝ පුද්ගලයන් ශබ්ධ රූප මගින් වෙන් වෙන් වශයෙන් හඳුනාගත හැකි ආකාරයට සම්මත කර ඇත. නැතහොත් ලේබල්කරණයට ලක්කොට ඇත.

මෙසේ ලේබල්කරණයට ලක්කොට සම්මත කොට ඇති සමස්ථ ලෝක ධාතුව ද ඇතුළත් වන්නා වූ මුළු විශ්වයට ම පවා අළුත් ලේබල් අලවමින් අවබෝධ කරගැනීමට උත්හාස දරමින් සිටින බව ලෝකයේ බිහි වී ඇති අතිමහත් ඥාණ සම්භාරය දෙස බැලීමෙන් තේරුම්ගත හැකිය.

මෙසේ ලෝකයේ බිහි වී ඇති සමස්ථ ඥාණ සම්භාරය පෙරදිග හා අපරදිග යනුවෙන් වෙන් වෙන් වශයෙන්
ලේබල් අලවා ඇති බව ප‍්‍රථමයෙන් ම අවබෝධ කට යුතු කරුණකි.

සමස්ථ පද්ධතියේ විවිධ වූ කරුණු ඉටු කරගැනීම සඳහා ශබ්ධය නැතහොත් ධ්වනිය උපයෝග කරගන්නා ආකාරය මන්ත‍්‍ර විද්‍යාව දෙස බැලීමේ දී පැහැදිලි කරගත හැකිය.

කොළඹ වේල්ල වීදියේ රත්නාකර පොත් වෙළඳ ශාලාව මගින් ප‍්‍රකාශයට පත් කරන ලද ආශ්‍යමානස සෘෂිවරයා විසින් රචනා කරන ලද යන්ත‍්‍ර කක්‍ෂ නම් කෘතියෙහි පෙන්වාදෙන ආකාරයට මන්ත‍්‍රවිද්‍යාව හා බැඳි විශේෂ ක‍්‍රියා අට ආකාරයක් ගනියි.

 1. වෂී කර්ම
 2. ආකර්ශන කර්ම
 3. විද්වේශන කර්ම
 4. පේසන කර්ම
 5. ස්ථම්භන කර්ම
 6. උච්ඡුාටන කර්ම
 7. මාරණ කර්ම
 8. මෝහන කර්ම

මෙයාකාර වූ විවිධ ක‍්‍රියාවන් ප‍්‍රස්ථාර ගත කරන ලද ශබ්ධයේ විවිධ රටාවන් උපයෝග කරගනිමින් ඉටු කරගැනීමට අතීතයේ විසූ පුද්ගලයින් සමත් වූ බව නොරහසකි. බටහිර ලෝකයේ අළුතින් බිහි වූ ශාස්ත‍්‍ර හා විද්‍යාවන් ඇසුරු කරගනිමින් මෙම ශබ්ධයේ නැතහොත් ධ්වනියේ විවිධ වූ ශක්තීන් නැතහොත් හැකියාවන් කවරේදැයි නවතම පර්යේෂණවල නියැලෙන විද්වතුන් විද්‍යාත්මකව ඒ බව තහවුරු කරගනිමින් සිටියි.
මේ අතර Fabien Maman  නැමැත්තා විසින් රචිත The Role of Music in the Twenty-First Century හ නමැති කෘතියේ දී පිලිකා ශෛලවල ප‍්‍රතිදේහයන් ඛණ්ඩනය සඳහා විවිධ සංගීත භාණ්ඩයන්ගෙන් මෙන්ම මනුෂ්‍ය කටහ`ඩින් නිපදවන ශබ්ධ උපයෝග කරගත හැකි බව පර්යේෂණාත්මකව ඔප්පු කර ඇති බව පෙන්වා දෙයි. එසේම ශබ්ධ සහ වර්ණ සහසම්බන්ධිත භාවිතයේ දී රෝග නිධානයන් ඒ ඒ ශරීරාවයවයන් හි ඇති කරවන බවත්, ශරීරයේ ස්ථානයන් හතක් (7) ඇසුරු කර ගනිමින් ඇති ශක්ති චක‍්‍ර (energy centers or chakras) සංගීතයේ දී භාවිත කරන සප්ත ස්වර හා බැඳි වර්ණාවලීන් සමග සහ සම්බන්ධිතව ක‍්‍රියාත්මක වන බවත් පෙන්වා දෙයි.
එම විස්තර පහත දැක්වෙන වගුවෙන් පෙන්වා දී ඇත.

Energy Center
ශක්ති ස්ථාන
Location
ශරීරාවයව
Element
මූල ද්‍රව්‍ය
Issues
භාවිතයන්
Right
භාවිතයන් ක‍්‍රියාත්මක වන අයුරු
Color
වර්ණ
Note
ස්වර
1 st Root
Base of spine
Earth
Physical needs
To have
Red
C
2nd Sacral
Lower abdomen
Water
Sexuality, emotions
To feel
Orange
D
3rd Solar Plexus
Solar plexus
Fire
Power, vitality
To act
Yellow
E
4th Heart
Heart
Air
Love
To love
Green
F
5th Throat
Throat
Sound
Communication
To speak
Blue
G
6th Third Eye
Brow
Light
Intuition
To see
Indigo
A
7th Crown
Top of Head
Thought
Understanding
To know
Violet
B

මෙලෙස පැහැදිලි කර ඇති ශබ්ධ හා වර්ණ මනුෂ්‍ය ශරීරයේ ඒ ඒ ශක්ති චක‍්‍ර ස්ථාන හා බැඳී ඇති අයුරු පහත දැක්වෙන රූප සටහනෙන් ඔබට දැකගත හැකිය.
මේ අතර අප කළින් පෙන්වාදුන් මන්ත‍්‍ර විද්‍යාව හා බැඳි අෂ්ට කර්මයේ සඳහන් ක‍්‍රියාවලීන් ඉටු කරගැනීම සඳහා සප්ත ස්වර භාවිත කරන ආකාරය අප විමසිලිමත් විය යුතු කරුණකි. 
උදාහරණයක් ලෙස ජ්‍යෝතිෂ විද්‍යාවේ දී පෙන්වාදෙන සෙනසුරු ඒරාශ්ඨක අපලය සලකන්න. මෙම සෙනසුරු ඒරාශ්ඨකයෙන් අත්මිදීම සඳහා සිදුකරන ශාන්තිකර්මයක් වන මහා මෘතුංජය යන්ත‍්‍රය ජීවම් කරන මහා මන්ත‍්‍රය පහත දක්වා ඇත්තෙමු.
 ඕම් ත‍්‍රියම්භකම් යජාමහේ – සුගන්ධිං පුෂ්ඨි වර්ධනං
ඌර්වාරුකමිව බන්ධනාම් – මෘත්‍යෝර් මුක්‍ෂීය මාමෘතාත්
මෙම මහා මන්ත‍්‍රයේ සංඛ්‍යාත ප‍්‍රස්ථාරය පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.
මතු සම්බන්ධයි –  

අකුරු කියවීමට පෙර සරස්වතී සහ ගණ දෙවියන් උදෙසා පූජාව තබන පිළිවෙළ…
අකුරු කියවීමට පෙර සරස්වතී සහ ගණ දෙවියන් උදෙසා පූජාව තබන පිළිවෙළ නිර්මාංශව කළ යුතු මෙම පූජා පිළිවෙල තරමක් දුෂ්කර එකක් විය හැකිය. නමුත් උසස් ප‍්‍රතිඵල ලබාගැනීමට නම් කැපවීමෙන් නිර්මාශවම එය කළ යුතුය. සර්ස්වතී පූජාව තබන විට දී මූලිකව පිරිසිදු ආසනයක් පිළියෙළ කර එය යකඩ ඇණ නොගැසූ එකක් වීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. 


පළමුව සුදු රෙද්දක් එළා ඒ මත කෙසෙල් කොලයක් තබන්න. සරස්වතී පූජාව තැබීමේ දී සරස්වතී දේව මෑණියන්ගේ හා ගණ දෙවිඳුන්ගේ රූපයක් ඒ අසළ තැබීමෙන් උසස් ප‍්‍රතිඵල අත්කරගත හැකිය. එම ආසනයෙහි සමන් පිච්ච, ගැට පිච්ච හෝ දෑසමන් මල් හැකි තරමින් තැබීම අවශ්‍ය ‍වේ. 


මූලිකව මැටි පහනක් බුලත් කොලයක් මත තබන්න. එම බුලත් කොලයේ උරච්චිකරන ලද සුදු හඳුන් ටිකක් ගාන්න. එසේම තවත් බුලත් කොල 9ක් කෙසෙල් කොලය මත රවුම් හැලයට නැටි පිටතට සිටින සේ හා අගිස් මැදට සිටින සේ තබන්න. එම බුලත් කොල මත ද උරච්චි කරන ලද සුදු හඳුන් ටික ටික ගාන්න. සෑම බුලත් කොලයක් මතම පඩුරු කාසිය බැගින් තබන්න.  


අනතරුව එම බුලත් කොල මත දැ සමන් මල් ටික ටික අතුරා ගස්ලබු (පැපොල්) අතහැර ද අන්නාසි සමගින් පළතුරු 9ක් වන සේ තබන්න. කැවිලි වර්ග ද 9ක් තබන්න. ‍මෙම සියළු පළතුරු ගෙඩි පූජාව තබන විට දී මෙන් ගෙඩි පිටින් ඇස්ස පමණක් කපා තැබිය යුතුය.පූර්වකෘත්‍ය 

 • දේවතාරාධනාව  

සග්ගේ කාමේ ච රූපේ ගිරි සිඛර තටේ චාන්තලික්ඛේ විමානේ දීපේ රට්ඨේ ච ගාමේ තර වන ගහනේ ගේහ වත්ථුම්හි කෙත්තේ භුම්මා’චායන්තු දේවා ජලතල විසමේ යක්‍ඛ ගන්ධබ්බ නාගා තිට්ඨන්තා සන්තිකේ දං මුණිවර වචනං සාධවෝ මේ සුනන්තු  

 • සර්ව ලෝක දේවාරාධනා දේව වරම් ගැනීමේ මන්ත‍්‍රය – 21 වර  


ඕං ගුරු වරං ගුරු පත‍්‍රකාලී වරං සුර වරං සුර පත‍්‍රකාලී වරං අසුර වරං අසුර පත‍්‍රකාලී වරං දේව වරං දේව පත‍්‍රකාලී වරං නාග වරං නාග පත‍්‍රකාලී වරං කෛලාසන වරං කෛලාසන ගුරු ධාරනේ වරං යන්ත‍්‍ර වරං යන්ත‍්‍ර මන්ත‍්‍ර වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු නාරායනේ වරං ආකාශ වරං ආකාශ සූර්යානේ වරං චන්ද්‍ර වරං චන්ද්‍ර පත්ම කෛලාසනේ වරං භූම වරං භූම ජල මහීකාන්තා දේවගුරු දැපනේ වරං ඊශ්වර වරං ඊශ්වර මහේශ්වර වරං ක‍්‍රතේශ්වර නාථේශ්වර වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු වරං ශ‍්‍රී විෂ්ණු කන්දකුමාර වරං සත් පත්තිනි වරං සත්පත්තිනි ගිණි දෙවොල් වරං වෙසමුණි වරං වෙසමුණි දැඩිමුණ්ඩ වරං නවග‍්‍රහ වරං නවග‍්‍රහ නමදෙනා වරං හනුමා වරං හනුමා පත‍්‍රකාලී වරං සරස්වතී වරං සරස්වතී මෝහිනී වරං බහිරවී වරං බහිරවී ශ‍්‍රියාදේවී වරං ඔඞ්ඩියා වරං ඔඞ්ඩියා ඉරලා වරං යක්‍ෂයා වරං යක්‍ෂණී වරං හිමාල වරං හිමාල ජල වරං පර්වත වරං පර්වත වෘක්‍ෂ වරං සර්වාංග වරං සර්වාංග ප‍්‍රාණ වරං ඉරු රැස් වරං සඳු රැස් වරං බුද්ධ රශ්මීන් ආලෝක ජීවප‍්‍රාණ, සර්ව ලෝක දේවාරාධනා, නමස්කාර වර වර නමාමි, නම:  


දැන් පන්සිල් දී ආතුරයින් සමග බුදුන් වඳින්න. ආතුරයින් බුදුන් සරණ ගියවුන් නොවේ නම් තමා, පන්සිල් සමාදන්ව මවුට පියාට ගුරුන්ට වැඳ දෙවියන්ට පින් දී කහදිය කොතලය ජීවම් කර තමා ද නළලේ ගල්වා සිටින ආතුරයින් ඇතුළු සෑම දෙනාගේ ද නළලේ ගල්වා සරස්වතී පූජාව ආරම්භ කරන්න.  


කහදිය කොතලය ජීවම් කිරීම සඳහා සිවවටුක මන්ත‍්‍රය  

ඕං චණ්ඩ ප‍්‍රචණ්ඩ මහා බහිරවාය භය භයානක උග‍්‍ර චණ්ඩ කෝපාග්නි වේච රූපාය ත‍්‍රිනේත‍්‍ර රුද්‍රාය දන්තෝත්කට දීර්ඝාය, විවෘත මුඛාය ජ්වල ජ්වලිතාය නක නක මේඛලාදාම විභූෂණාය සකල දෛත්‍යංග සංහාර සකලායුධ පරිපූර්ණ දශ හස්ථාය භෝ බහිරවාය ඕං රාං වං රීං විං රූං වඃ ශ‍්‍රී ක්ලින් බහිරවාය සර්ව යක්‍ෂ රාක්‍ෂ පිසාච කුම්භාණ්ඩ මහෝරග ප‍්‍රලාය, සර්ව පරව්ශද ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර ප‍්‍රතන්ත‍්‍ර ප‍්‍රවිද්‍යා ෙඡ්දන කරාය ඕං හුං හුං පට් පට් ස්වාහඃ  


කහදිය කොතලය ජීවම් කිරීම සඳහා නවකුණ්ඩරාජ මන්ත‍්‍රය 

ඕං නමඃ ශ‍්‍රී ඝනාය නමඃ සර්වඥාය හරිහරාය රාග ද්වේශනාය හරිහරාය නව කුණ්ඩරාජයාය. ඕං හ‍්‍රීං දේවයෙන් නමඃ රතනත‍්‍රයෙන් නමඃ ඕං හ‍්‍රීං ඊශ්වර වජ‍්‍ර විෂ විනාසනී ඊශ්වරී නීශ්වරී කෝටි දෝෂනී වාරුණී වාරුණී ප‍්‍රකට ප‍්‍රකෝටි වීර භද්‍ර සිංහ නේක කාලී ඕං කාලී ඊශ්වර කාලී විකයණ්ඩි විරූපාක්‍ෂී ධ‍්‍රැතරාෂ්ඨී භුවනේශ්වරී බාලග‍්‍රී බලගන බලදේවී සිද්ධි යෝගී ඝනේශ්වරී චාමුණ්ඩි ලක්‍ෂ්මී සක‍්‍රීන් සැක්ක‍්‍රාන් මාතාංගී මාතාංග දේවී කාල රාත‍්‍රී උමා පතී ගුහාර දේවී පාතාල දේවී එන්මෝහිනී මහා මෝහිනී නාරායන වීරභද්‍ර දේවී වාතාජ්වර පිතාජ්වර ස්ලේශ්මාසාජ්වර සන්නිපාතාජ්වර දුෂ්ටපානාජ්වර සාදාරව හන හන දහන දහන මත මත චම්ප චම්ප විද්‍යාමනෝහාරය විද්‍යමනෝහාරය කර්ණ කර්ණ වර්ණ වර්ණ උච්ඡාටන උච්ඡාටන ත්‍රෝෂ්ටං ත්‍රෝෂ්ටං නව අරහං මෘග සූකර ව්‍යාඝ‍්‍ර සර්ප විෂ විනාසාය ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර ෙඡ්දනාය ප‍්‍රවිද්‍යා ෙඡ්දනාය භගවතී භගවතී ගෝතමී ගෝතම මුණී යක්‍ෂ භය චෝර භය මාර භය විෂ විනාසනී තක්‍ෂලී තක්‍ෂලී තමට තමට චලිත චලිතතට තට නශ්ඨ නශ්ඨ ඕං ටඃ හ‍්‍රීං ටඃ ගෞ ටඃ චක‍්‍ර වාලාය චක‍්‍රවාලාය කපාලය කපාලය සූර්ය ප‍්‍රලයාය සරණාය නවන්දිනාය ජීව දේවනී අංගුලිමාල මහා කාලී නමෝ ඉන්ද්‍රනීල මහා බහිරවී ආදි බහිරවී ආමා බහිරවී ඊමා බහිරවී ප‍්‍රකට බහිරවී ඝෝර බහිරවී මාර බහිරවී බහිරව දේවී බහිරව රාක්‍ෂී නාලා ඉරත්තු පත්තේට්ටු විෂාදි විෂ සූනියං ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර ප‍්‍රතන්ත‍්‍ර ප‍්‍රවිද්‍යා ෙඡ්දනකාරී ශ‍්‍රී නාරායන බ‍්‍රහ්මනී කෞමාරි දේවතාවී ප‍්‍රකෝටි විෂ විනාශනී ආඝෝර මුණිවර සරනි රාජ මන්ත‍්‍රී ශාන්ති කව්වේද මන්ත‍්‍ර භූවනී මහා මන්ත‍්‍ර ද්වේෂනී භ‍්‍රහ්මනී බ‍්‍රහ්මනී කෝටි ගුණ දේවේන්ද්‍ර නවකුණ්ඩ රාජයා සිද්ධි කර සිද්ධි සිද්ධී ඒස්වාහඃ  


කහදිය කොතලය  


ස්වස්ථි ශීර්ෂ ඉන්දි සසින්දු යනු: රම්‍ය කුල උදාහ දින ඉන්යෝ මරප‍්‍රිය තප‍්‍රමා කාන්ති දොරාමාන්ද්‍රි දාර හර කුමාර පිරන්දු දූර සෝ බ්‍රෙන් හෙනය අම්මා අදිනේ අඳුන් හෝ වැදූවැලකී මෙබන්දු කිය දිය කිය මන්ක‍්‍රී මන්ක‍්‍රී පර පර බාපිලා බාපිය හත්තන් සිකසී රං රං කිනි කිනි ක‍්‍රිති බ‍්‍රහ්ම ලංකාපතී සුර දේව අසුර ලෝක වසංකරානී සුධානි ජීවා රුක රුදුනා මන්ක‍්‍රී රාම සැරේ මෙකී ඉවරකී බහිර කීලං නහිරේ අමාරො රාජා ජේහේදනී ශ‍්‍රිගර බින්දු උදාලම් අක්කේ පදිනෙට්ටු සූනියං යක්‍ෂනී දහිරි මා දහිරි සිව ප‍්‍රමේශ්වරී ඕං හ‍්‍රීං නම: (සියළු ආරක්‍ෂාවට යහපති)  මී ලගට ස්වර්ථ සිද්ධි මන්ත්‍රයෙන් පළමුව මන්ත්‍ර සිද්ධිය ලබාගන්න

 • සර්වාර්ථ සිද්ධි මන්ත‍්‍රය  


ඕං නමෝ සර සහර සර්වාර්ථ සිද්ධි සර්ව විද්‍යා ධාරණී සූලනී වේදනී අමරගුරු සරස්වතී මාමුඛ ධාරණී අං ඉං උං ඒං ඕං ඕකාස තරවන ගහනේ නම: ශ‍්‍රීං ශ‍්‍රීං ශ‍්‍රීං නම: ඕං කාලී භද්‍රකාලී මමුඛ ධාරණී ඒස්වාහ: ඕං ශ‍්‍රී වෛකුණ්ඩ දේව රාජානේ සර්ව යන්ත‍්‍ර මන්ත‍්‍ර ඖෂධ සිද්ධි සිද්ධි ශ‍්‍රී සිද්ධි සාධකම් ස්වස්ථි ශ‍්‍රී මංගලම් ඕං ශ‍්‍රී කාම ඔඞ්ඩි දේව රාජා වා වා ඕං ශ‍්‍රී විෂ්ණු දෙවොල් දැඩිමුණ්ඩ අමරගුරු සරස්වතී දේවී වා වා ඊශ්වර කන්දකුමාර දිෂ්ඨී වා වා දහසක් බුදුවරයන්ගෙන් සිද්ධ වරම්ගත් සිද්ධි බිසෝවරු හත්දෙනා වා වා මෙකී දේවතාවියෝ මේ තිස් පැයට මා රක්‍ෂන්තු සර්වාර්ථ සිද්ධි සාධනාය ජයමංගල නමෝ නමෝ නම:ඕං හ‍්‍රිං හ‍්‍රීං උන් ඌන් ඔන් ඕන් වින් වීන් එන් ඓන් අං ආං ආරූඪ මන්ත‍්‍රකාලියේ පංචාක්‍ෂර මාලාවට දිෂ්ඨි වැටී එන් එන් සලිත සලිත අදත් මාගේ මන්ත‍්‍ර විද්‍යාවට සැනෙන් දිෂ්ඨි දිෂ්ඨී වර වර සිද්ධිගත් ජප ජප සාධවෝ නම: 


දැන් පළමුව ෂෝඩෂ නාම ඝණපති නමස්කාරයෙන් පූජාව ආරම්භ කරන්න. එසේ ආරම්භ කරන විට දී කළින් කී සමන් පිච්ච හෝ ගැටපිච්ච මල් එකින් එක ගණ දෙවි රූපයට වැටෙන සේ ඉදිරියට දමන්න.

 • ශෝඩෂ නාම ගණපති නමස්කාරය  


ඕං සමුඛාය නම:  ඕං එක දන්තාය නම:  ඕං කපිලාය නම: ඕං ගජ කර්ණිකාය නම: ඕං ලම්බෝදරාය නම: ඕං විකටාය නම: ඕං විග්නරාජාය නම: ඕං ගණපතියේ නම: ඕං ධූමකේතුවේ නම: ඕං ගණාධ්‍යක්‍ෂාය නම: ඕං බාල චන්ද්‍රාය නම: ඕං ගජ ඝණාය නම: ඕං චක‍්‍රතුන්ඩාය නම: ඕං ශුර්ප කර්ණාය නම: ඕං හේරම්භාය නම: ඕං ස්කන්ධ පූර්වජාය නම:  අනතුරැව හැකි තරම් වාර ගණනක් ගණ දෙවියන්ට හා සරස්වතී දේව මෑණියන්ට ස්තෝත්‍ර ගායනා කරන්න.


ගණ දේවියන්ට ශ්ලෝක 

ඕම් ඕම් ඕම්  

ගණපති පරිවාරං චාරු කේයූර භාරං ගිරිධර වර සාරං යෝගිනී චක‍්‍ර වාරම් භව භය පරිහාරං දුක්ඛ දාරිද්‍ය දූරං ගණපති භජමාහං චක‍්‍රතුණ්ඩාවතාරං  

අඛිල මල විනාසං පර්ණනා හස්ථ පාශං කණකගිරි නිකාශං සූර්ය කෝටී නිකාශම් භජභව ගිරි නාශම් මාලතී තීර වාසං ගණපති භජමාහං මානසේ රාජ හංසං  

ත‍්‍රිනයන යුත භාලේ ශෝභමානේ විශාලේ මකුට මණි සුඩාලේ මොක්තකානංච ජාලේ ධවල කුසුම මාලේ යස්‍ය ශීර්ෂනස්ථතාලේ ගණපති භජමාහං සර්වදා චක‍්‍රපාණිම්  

සරස්වතී දේව මෑණියන්ට ශ්ලෝක 

ඕම් ඕම් ඕම්  

සරස්වතී මහා දෙවී වීණා පුස්ථක ධාරිනී හංසවාහිනී සමායුත්තේ විද්‍යා දානං කුරූ මම(තව) සරස්වතී භජං මයිහං (තුයිහං) වරදේව කාමරූපනේ විද්‍යාරබ්බං කරිස්සාමී (කරිස්සතී තේ) සරස්වතී භජම්ස්තු මේ (තේ)  

මෙම පහත මන්ත්‍රයෙන් 108 වරක් තැඹිලි ගෙඩියක් මතුරා බීමට ගන්න.ඕම් කාලී බන්ධ වර කාලී බන්ධ මෙරහත් කාලී බන්ධ දිව අගට ඉරු දෙවියන් බන්ධ දිව මුලට සන්ද දෙවියන් බන්ධ උගුරට සරස්වතී බන්ධ සිව්සැට ශිල්ප විද්‍යා කවි මන්ත්‍ර කියනා මාගේ මුඛයට යඣෂ හඩ, රාක්ෂ හඩ, පංච නාද පසක් විහිදුවා වට සිටියන් දෙකණ් බිහිරි කරවා මාගේ මුඛයට සරස්වතී බන්ධ බන්ධ ඒස්වාහ…


දැන් ඊහ්වර විෂ්ණු කතරගම දෙවිවරැ උදෙසා තමන් දන්නා ශ්ලෝක කිහිපයක් ගායනා කර දෙවියන්ට පින් දී පූජාව හමාර කරන්න.

 • දෙවියන්ට පින් දීම  

සබ්බේසු චක්ඛවාලේසු යක්ඛා දේවාච බ‍්‍රහ්මුනෝ යං අම්හේහි කතං පුඤ්ඤං සබ්බ සම්පත්ති සාධකං සබ්බේතං අනුමෝදිත්වා සමග්ගා සාසනේ රතා පමාද රහිතා හොන්තු ආරක්‍සාසු විසේසතෝ සාසනස්ස ච ලෝකස්ස වුද්ධී භවතු සබ්බදා සාසනස්ස ච ලෝකං ච දේවා රක්‍ඛන්තු සබ්බදා සද්ධිං හොන්තු සුඛී සබ්බේ පරිවාරෙහි අත්තනෝ අනීඝා සුමනා හොන්තු සහ සබ්භේහි ඤාතිභි රාජතෝ වා චෝරතෝ වා මනුස්සතෝ වා අමනුස්සතෝ වා අග්ගිතෝ වා උදකතෝ වා කාකුකතෝවා කණ්ඨකතෝ වා නක්‍ඛත්තතෝ වා අසද්දම්මතෝ වා අසන්දිට්ඨිතෝ වා අසප්පුරිසතෝ වා චණ්ඩ හත්ථි අස්ස මිග ගෝණ කුක්කුර අහිවිච්ඡික මණි සප්පි දීපී අච්ඡ තරච්ඡ සූඛර මහිස යක්‍ඛ රක්‍ඛසාදීහී නා නා භයතෝ වා නා නා රෝගතෝ වා නා නා උපද්දවතෝ වා අරක්‍ඛං ගන්හන්තු

එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත
0714161082/0755075182


බලමු ද ?… බහිරව පූජාවක කොටසක් …


මෙම කෙටි වීඩියෝ ක්ලිපය සම්පූර්ණයෙන්ම සිදු කරන ලද බහිරව පූජාවක කොටසක් වන අතර මෙය වීඩියෝ ගත කරන ලද්දේ ඔස්ටේ‍්‍රලියාවේ ආදි වාසීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනායතනයේ අධ්‍යක්‍ෂ අනුර කුලතුංග සොහොයුරාය. මෙය නිර්මාණය කර සංස්කරණය කිරීමෙන් අනතුරුව යූටියුබ් වෙත යොමු කර සිය වෙබ් අඩවියේ ද පළ කිරීම පිළිබඳ නොමඳ කෘතඥතාව පළකරමු.

ඔහුගේ වෙබ් අඩවිටත් ගොඩ වෙලා බලන්න. ඒකෙත් හොඳ හොඳ දේවල් තියනව.
http://www.anurakulatunga.com/anura/content/ceremonies%20and%20rituals%20in%20Sri%20Lanka.aspx

ඔබත් අළුතෙන් නිවසක් සෑදීමට සූදානම් වන විට දී අප වෙතින් බහිරව පූජාවක් කර ගැනීමට කැමති නම් අප අමතන්න
එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත 0094714161082/0094755075182

සෙනසුරු මාරුව – ඔබට


වසර 30 කට පසු කන්‍යා රාශියේ අධිපතියා වන බුධ ග්‍රහයා සිය භවනේ සිටිමින් තම ගෙට අද දින (2009-09-09) රාත‍්‍රී 10.35ට කුලවදින සෙනසුරු පිළිගැනීමට සැරසෙන අද දවසේ ගිතෙල් පහනක් පත්තු කර ශනි ස්තෝත‍්‍රයක් ගායනා කොට මහා මෘතුංජය මන්ත‍්‍රය ගායනා කිරීමෙන් තමුනට බලපාන අනිටු ඵල දුරුකර ගැනීමෙන් ලබන්නා වූ වසර දෙකහමාරක කාලය (2011-11-14) ජීවිතයේ ස්වර්ණමය කාලයක් බවට පත් කර ගන්න.

ශනි ස්තෝත‍්‍රය

නීලාංජන සමාභාෂම් – රවි පුත‍්‍රං යමාග‍්‍රජං

ඡායා මාර්තණ්ඩ සම්භූතං – තං නමාමි ශනෛශ්වරං


මහා මෘතුංජය මන්ත‍්‍රය

ඕම් ත‍්‍රියම්භකම් යජාමහේ – සුගන්ධිං පුෂ්ඨි වර්ධනං

උර්වාරුකමිව බන්ධනාං – මෘත්‍යෝර් මුක්ක්‍ෂීය මාමෘතාත්

එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත 0714161082/0755075182