Category Archives: नवग्रह स्तोत्रं නවග‍්‍රහ ස්තෝත‍්‍රම්

නවග‍්‍රහ ස්තෝත‍්‍රම් नवग्रह स्तोत्रं


http://www.youtube.com/get_player
ජපාකුසුම සංකාශං – කාෂ්‍යපේයං මහාද්‍යුතිං, තමෝරං සර්ව
පාපාග්ණං – දිවාකරං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්


දදිශංඛ තුෂාරාහං – ක්‍ෂීරෝදාර්නව සම්භවං, නමාමි ශෂිණං සෞම්‍යං –
ශම්භෝර් මකුටභූෂණං


ධරණී ගර්භ සම්භූතං – විද්‍යුත් කාන්ති සම්ප‍්‍රභං, කුමාරං
ශක්ති හස්තං ච – තං මංගලං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්


පියංගු කලිකාශ්‍යාමං – රූප්නෝ ප‍්‍රතිමං බුධං, සෞම්‍යං සෞම්‍ය
ගුණෝපේතං – තං බුධං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්


දේවානං ච සෘෂිණාං ච – ගුරුං කාඤ්චන සන්නිභං, බුද්ධි භූතං
ත‍්‍රිලෝකේෂං – තං නමාමි වෘහස්පතිං


හිමකුන්ද මෘණාලාභං – දෛත්‍යනං පරමං ගුරුං, සර්වශාස්ත‍්‍රං
ප‍්‍රචක්තාරං – භාර්ගවං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්


නීලාඤ්ජන සමාභාෂං – රවිපුත‍්‍රං යමාග‍්‍රජං, ඡායා මාර්තණ්ඩ
සම්භූතං – තං නමාමි ශනෛවරං


අර්ධකායං මහාවීරං – චන්ද්‍රාදිත්‍ය විමර්ධනං, සිංගිකා ගති
සම්භූතං තං – රාහු ප‍්‍රණමාම්‍යහං


පලාෂ පුෂ්ප සංකාශං – තාරකා ග‍්‍රහ මස්තකං, රෞද්‍රං
රෞද්‍රාත්මකං – ඝෝරං තං කේතු ප‍්‍රණමාම්‍යහං

Advertisements