Monthly Archives: October 2010

Commented on නැකැත් පාගා යන ගමන යමු. ජය සතුට ගෙන යළි ගෙදර එමු


Wisdom for All said…

ඇත්තටම මේක චූල නක්‍ෂත‍්‍රයට වැටෙන එක් ක‍්‍රමයක් තමයි. “මේකේ තව ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා,එදිනට නියමිත සුභ කකුල(වම,දකුණ) මොකක්ද කියල හොයා ගන්න ක්‍රමයක් දාලා නැති එක.” විශේෂයෙන් චූල නක්‍ෂත‍්‍රයේ දී මේක කරන ආකාරය වෙනම දක්වා තිබෙනව. ඔයා දක්වල තියෙන විදියට සතියේ දින හතට අනුව මහා නක්‍ෂත‍්‍රයේ දී ඔක්තේ දිනවල දකූණු පයත් ඉරට්ටේ දිනවල වම් පයත් තබා යන ගමන මෙයට යොදාගන්න බැහැ. මොක ද මේක චූල නක්‍ෂත‍්‍රයට වැටෙන නැකැත් සාදාගන්නා ක‍්‍රමයක් නිසා. චූල නක්‍ෂත‍්‍රයට අනුව සතියේ දිනට අනුභවයට සුදුසු අහරක් ගෙන තමන්ගේ වම් සහ දකුණු නාස්පුටයන්ගෙන් වඩාත් හොඳින් හුස්ම වැටෙන පැත්තේ පය පෙරට තබා ගමන් ආරම්භය සුභ බව සළකන්න.චූල නක්‍ෂත‍්‍රයට අනුව සතියේ දිනට අනුභවයට සුදුසු ාහාර වර්ග මොනවාද යන්න පිළිබඳව සැළකීමේ දී දවසේ පාලනය භාර ග‍්‍රහදේවතාවාට සුදුසු ආහාරය ගත යුතු බව සිහිපත් කළ යුතුය.

එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත 0714161082

© M. M. Rohana Wasantha

Advertisements

Shiva Purana ශිව පුරාණය ….


 ශිව පුරාණය …

Introduction
First of all, sage shaunak expressed his desire to sutji about knowing the means, which could help a man in this era of kali to attainment lord shiva, by cleansing all the impurities of his mind and rectifying his inherent demonic tendencies. Sutji then described about shiv mahapuran – the supreme of all the puranas, which was narrated by lord shiva himself and which was later on retold by sage vyas with the permission of maharshi sanatkumar, for the benediction of common man. Sutji said, “by understanding the mysteries of shivmahapuran and singing its praises, a man attains greater virtues than that which could be attained by being charitable or by the performance of all the `yagyas’. Contemplating on the subject matters of  shivmahapuran give auspicious fruits just like a ‘kalpa-taru’ (a mythological tree which fulfills all the wishes). Shiv mahapuran contains twenty-four thousand shlokas and seven Samhitas which are as under:-
1) vidyeshwar samhita,
2) rudra samhita
3) shatrudra samhita
4) koti rudra samhita
5) uma samhita
6) kailash samhita
7) vayviya samhita

Shivmahapuran is the best means for man’s liberation.

කියවන්න
ඉංග‍්‍රීසි භාෂාවෙන් … ළඟදීම සිංහලෙන් …

රාවණා සහ කෛකේසී…
When this issue of Meditation Times was planned by the Chief Editor it was decided to
make this issue related to Sri Rama the question was from where to start.
One and the simplest way was to present the usual way that you know, But that was not
going to help you in the process of transformation. And if everything is given in details it
will be difficult and that too is not possible. The role of Meditation Times is to present
deeper insights into life, living and all that is concerned with these. Therefore you are given
insight into various aspects of the Epic of Rama.
Without understanding the role of Ravana and Kaikeyi you will not know the relevance of
Rama and the epic Ramayana. These are the main negative characters around who the
storyline revolves.
Read more

කියවන්න
ඉංග‍්‍රීසි භාෂාවෙන් … ළඟදීම සිංහලෙන් …


A CRITICAL STUDY OF THE WORK
“VYMANIKA SHASTRA”
වෛමාණික ශාස්ත‍්‍රය” පිළිබඳ 
විචාරාත්මක විග‍්‍රහයක්
by
H.S. MUKUNDA, S.M. DESHPANDE, H.R. NAGENDRA,
A. PRABHU, AND S.P. GOVINDARAJU

එච්.එස්.මුකුන්දා” එස්’ එම්’ දේශ්පාණ්ඬේ” එච්’ ආර්’ නාගේන්ද්‍ර
ඒ’ ප‍්‍රභූ” සහ එස්’ පී’ ගෝවින්දා රාජු

Indian Institute of Science, Bangalore‐560012 (Karnataka)
විද්‍යාවන් පිළිබඳ ඉන්දියානු ආයතනය, බැංගලෝර් – 560012 (කර්ණාටක)
ළඟදීම සිංහලෙන් බලාපොරොත්තු වන්න…

අරිය පරියෙසන සූත‍්‍රය.


3. , මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර අනේපිඩු සිටුහු විසින් කරවන ලද ෙජ්තවනාරාමයෙහි වාසය කළහ.
එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරවරු කාලයෙහි හැඳ සිවුරු හා පාත‍්‍රය ගෙන සැවැත් නුවරට පිඩු පිණිස වැඩියහ. එකල්හි බොහෝ භික්‍ෂූහු ආනන්‍දස්ථවිරයන් වහන්සේ යම් තැනකද එහි පැමිණියහ. එහි පැමිණ ආයුෂ්මත් ආනන්‍දස්ථවිරයන් වහන්සේට මෙසේකීහ. , ඇවැත්නි, ආනන්‍දයෙනි, …