සක්විති රාවණයන් ගැන සත්‍ය විමසීමක්


In Search of Real Ravana

WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2010

සක්විති රාවණයන් ගැන සත්‍ය විමසීමක් ඇරඹෙන වගයි.
ආයුබෝවන්

ඔබද රාවණ හිතැතියෙක් විය හැක, නැතිනම් රාම හිතැතියෙක් විය හැක, හනුමාන් හිතැතියෙක් විය හැක, විභීෂණ හිතැතියෙක් විය හැක, නැතිනම් ‘‘රාවණ’’ හා සබැ`දි තොරතුරු දන්නා විද්වතෙක් විය හැක. නැතිනම් මේ සියල්ලටම අභියෝග කරනා විද්වතෙක් විය හැකිය. මේ අතරින් ඔබ කවුරුන් හෝ වේවා. විද්වතුන් භක්තිවන්තයන් ඔබ සියළු දෙනාම අප සාදරයෙන් වැළ`ද ගන්නෙමු. ඒ මක්නිසාද යත්, ‘‘රාවණ’’ සිටියේය, සිටියේ නැත, හෝ සිටියා වන්නට හැක යන්නට පිළිතුරු ඔබ දන්නා බැවිනි. එම තොරතුරු හා වාර්ථා ඇසුරෙන් මතු පරපුරට මෙම ‘‘රාවණයන් හා එම යුගය’’ පිළිබ`දව සත්‍යය සොයායාමට අප මෙතෙකින් පියවර තබන්නෙමු.

http://sakvithiravana.blogspot.com/

Advertisements

Comments are closed.