අප විසින් සිදුකරන ලද නවතම පර්යේෂණ ග‍්‍රන්ථය


 ළග’දීම බලාපොරොත්තුවන්න.

එම කෘතියෙහි  අන්තර්ගතය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් මෙසේ ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

“ශාන්තිකර්මවල භාවිත කෙරන වර්ණ තෙරපුම්, ශබ්ධ තෙරපුම් හා මනෝචිකිත්සක ප‍්‍රතිකාර”

කර්තෘ
එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත

ශාන්තිකර්මයක් යනු යම් ව්‍යාධිමය තත්වයක පසුවන පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් සිදුකරනු ලබන දේශීය ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රමයක් වශයෙන් හැඳින්වීම යුක්ති යුක්ත යැයි කිව හැකිය. මේ සඳහා අප බොහෝවිට භාවිත කරනු ලබන ශාන්තිකර්ම රැුසක් උඩරට, පහතරට හා සබරගමු යන සම්ප‍්‍රදායයන්හි අන්තර්ගතව ඇත. ප‍්‍රධාන වශයෙන් ශාන්තිකර්මවල දී භාවිත කෙරෙන හා අනුගමනය කෙරෙන ක‍්‍රියා සම්ප‍්‍රදායයන් කිහිපයක් වෙයි. නමුත්, ප‍්‍රත්‍යේක අධ්‍යයනයක් මගින් එහි පවතින යථාරූපී සත්‍යතාව මතුකර ගැනීමට උත්සාහ දැරීම මෙහි පවතින ප‍්‍රධාන අරමුණ වශයෙන් පෙන්වාදිය හැකිය.
මේ සඳහා යම් පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් සිදු කරනු ලබන දෙහි කැපීමේ ශාන්තිකර්මයක් ප‍්‍රත්‍යේක අධ්‍යයනය නැතිනම් සිද්ධි අධ්‍යයනය ලෙස තෝරාගනු ලැබේ. මෙම අධ්‍යයනයේ දී අධ්‍යයනයට ලක් කරනු ලබන අංග කවරේදැයි පැහැදිළි කළ යුතුය.
ප‍්‍රථමයෙන්ම මේ සඳහා භාවිත කරනු ලබන ද්‍රව්‍යයන් කවරේද යන් හඳුනාගැනීම සිදු කිරීමට අපේක්‍ෂා කරනු ලැබෙයි. එසේම අනතුරුව එසේ භාවිත කරනු ලබන ද්‍රව්‍යයන්ගේ මූල ද්‍රව්‍යාත්මක සැකසීම කවර ආකාරයක් ගන්නේ ද යන්න පැහැදිලි කිරීමට අපේක්‍ෂා කෙරේ.
මෙම ද්‍රව්‍යයන්ගේ මූලද්‍රව්‍යාත්මක සැකසීම ඝන, ද්‍රව, වායු සහ අග්නි තත්වයන් අනුව විශ්ලේෂණය කිරීම මෙම කොටසේ දී සිදු කරනු ලබයි. එසේම තවදුරටත් ක්‍ෂුද්‍ර විශ්ලේෂණ ක‍්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරමින් එම ද්‍රව්‍යයන්ගේ රසායනික මූලද්‍රව්‍යාත්මක සැකසීම පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡුා කිරීමට අපේක්‍ෂිතය.
මීළඟ කොටසේ දී මෙහි සිද්ධි අධ්‍යයනයේ (දෙහි කැපීමේ ශාන්තිකර්මයේ* ක‍්‍රියාකාරීත්වය අනුව පියවර වශයෙන් සිදු කරනු ලබන තෙරපුම් ක‍්‍රියාවලීන් හඳුනාගැනීමට අදහස් කරනු ලබයි. ඒවා වර්ණ තෙරපුම්, ශබ්ධ තෙරපුම් හා භාෂ්මික ධූම තෙරපුම් වශයෙන් වර්ගීකරණකට ලක්කොට හ\ුනාගැනීමට උත්සාහ ගනු ලැබෙයි.
x දෙහි කැපීමේ ශාන්තිකර්මය සඳහා භාවිත කරනු ලබන ද්‍රව්‍යයන් කවරේද යන්න
x එකී භාවිත කරන ද්‍රව්‍යයන්ගේ මූල ද්‍රව්‍යාත්මක ස්වභාවය
ඝන, ද්‍රව, වායු, අග්නි තත්ව විශ්ලේෂණය
රසායනික මූලද්‍රව්‍යාත්මක විශ්ලේෂණය
x එය සිදු කරන පියවර කවරේද යන්න
වර්ණ තෙරපුම් ක‍්‍රියාවලීන්
ශබ්ධ තෙරපුම් ක‍්‍රියාවලීන්
භාෂ්මික ධූම තෙරපුම්
x දෙහි කැපීමේ ශාන්ති කර්මයේ පවතින භෞතික හා අභෞතික ක‍්‍රියාවලීන් හඳුනා ගැනීම
දෙහි කැපීමේ ශාන්ති කර්මයේ දී සිදු කරන භෞතික ක‍්‍රියාවලීන් තුළ බාහිර පරිසරයේ සිදුවන රසායනික ප‍්‍රතික‍්‍රියාවන්
වර්ණ, ශබ්ධ හා භාෂ්මික තෙරපුම් ක‍්‍රියාවලීන් හමුවේ ඇතිවන රසායනික ප‍්‍රතික‍්‍රියාවන්
දෙහි කැපීමේ ශාන්ති කර්මයේ දී සිදු කරන භෞතික ක‍්‍රියාවලීන් තුළ පුද්ගල ශරීරයේ ඇති වන භෞතචිකිත්සක වෙනස්කම්
පුද්ගල ශරීරයේ ශක්ති චක‍්‍ර ආශ‍්‍රිතව
දේශීය වෛද්‍ය ක‍්‍රමය අනුව පුද්ගල ශරීරයේ නිල ආශ‍්‍රිතව
හෝර්මෝන ක‍්‍රියාකාරීත්වය
පුද්ගල මශ්තිෂ්කය ආශ‍්‍රිතව
අතීන්ද්‍රිය ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රමයක් වශයෙන් දෙහි කැපීම මනෝචිකිත්සක ප‍්‍රතිකාරයක් ලෙස භාවිත කිරීමේ උපයෝගීතාවය

Advertisements

Comments are closed.