ජ්‍යෝතිර්විද්‍යා පන්තිය ආර්ම්භ කිරීම


රාජගිරිය, මාදින්නාගොඩ, ශ‍්‍රී සුරම්‍යාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකෙරෙන ධර්ම ශාලා මන්දිරයේ බිම් මහලේ සැප්තැම්බර් මස දෙවන සතියේ සිට ජ්‍යෝතිර්විද්‍යා පන්ති පැවැත්වීමට නියමිතය.
ආරම්භක දින නොමිලේ පත්නි පැවැත්වෙන අතර පළමු දිනයේ මූලික හැඳින්වීමාදී කටයුතුවලින් පන්ති ආරම්භ කෙරේ
විමසීම් – එම්. එම්. රෝහණ වසන්ත – 0714161082
wasantha2010@gmail.com
Advertisements

Comments are closed.